دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

بررسی دوره های آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزشی آنلاین و کشف تفاوت های دوره ها و کلاس های حضوری و غیر حضوری، در این بلاگ سعی شده تا تمامی نقاط ضعف و قوت آموزش های حضوری و غیر حضوری به صورت علمی و کاربردی توضیح داده شود .

بایگانی

۵۴ مطلب در دی ۱۳۹۸ ثبت شده است

روانشناسی یادگیری

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۱۵ ب.ظ

روانشناسی یادگیری

چه نوع تحولات و یا اتفاقاتی در مغز انسان در زمان فراگیری ، بوجود می آید؟ آموزش در ابتدا نیازمند محرک های لازم است .به منظور فراگیری موثر و کارآ ، محرک های موجود می بایست نگهداری گردند. متاسفانه سیستم های نرونی ( عصبی ) موجود در مغز که مسئول کنترل محرک ها و ذخیره سازی اطلاعات در حافظه می باشد ، بسرعت دچار خستگی می گردند ( پس از گذشت چند دقیقه ). بدین ترتیب آنها نیازمند بازسازی در فواصل بین سه تا پنج دقیقه می باشند ، در غیر اینصورت میزان پاسخگوئی و فراگیری آنها دچار افت می گردد. آنها بسرعت بازسازی می گردند ،سیستم آموزشی می بایست بسرعت با خستگی و دلزدگی بوجود آمده برای فراگیران برخورد مناسب را داشته ، تا امکان یادگیری موثرتر بوجود آید.

یادگیری بر اساس الگو ها ، موثرترین مدل یادگیری محسوب می گردد. در این روش، الگوها از مجموعه ای به مجموعه دیگر جابجا می گردند. الگوهائی که نرون های مربوط بخود را مسئول پاسخگوئی خواهند کرد ، از اطلاعات متفاوت در محل های متفاوت مغز استفاده می نمایند . مثلا"

 • گوش دادن به یک حقیقت . زمانیک آرد با تخم مرغ ترکیب می گردد ، خمیری بوجود می آید که می توان آن را به قطعاتی به منظور ایجاد ماکارونی برش داد.

 • ارتباط یک مفهوم با یک حقیقت . غذا که دارای کربوهیدرات بالائی است ، برای تولید انرژی بدن لازم است .

 • تجسم دو چیز بایکدیگر . تیم های ورزشی به انرژی سریع نیاز داشته و آن را از طریق کربوهیدرات تامین می نمایند، بنابراینن قبل از بازی یک وعده غذا مناسب خواهند داشت .

 

سیستم های فوق با یکدیگر مرتبط بوده و از طریق همکاری بایکدیگر حافظه را شکل خواهند داد ( یادگیری ) هدف شکل دهی حافظه ، در هریک از سیستم های نرونی مربوطه است . بنابراین اطلاعاتی که بگونه ای طراحی می گردند تا از یک سیستم نرونی به سیستم نرونی دیگر حرکت نمایند، دارای کارآئی بیشتری در رابطه با یادگیری می باشند.

روانشناسی یادگیری

منبع : www.raeissi.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 • دوره آموزش آنلاین

وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۰۸ ب.ظ

ایران در لایه زیرساخت مورد نیاز برای یادگیری الکترونیکی که برمبنای وجود زیرساخت نرمافزاری و سختافزاری، امکان دسترسی به شبکه، ضریب نفوذ اینترنت و عوامل زیربنایی در توسعه شبکه یادگیری مورد سنجش قرار گرفته است، در مرحله ابتدایی قرار دارد اما در لایه دستاندرکاران نسبت معلمان، اساتید و متولیان امر یادگیری مجهز به دانش نرمافزارهای پایه و نرمافزارهای آموزشی در مرحله پیشرفت قرار دارد و این در حالی است که میزان بهرهبرداری معلمان و اساتید از این دانش و میزان تأثیر آنان در توسعه یادگیری الکترونیکی به واسطه مسائل فرهنگی، مسائل زیرساختی و نبود قوانین مدون، در سطح ابتدایی به سر میبرد. اسناد مربوط به بررسی وضعیت یادگیری الکترونیکی در ایران یکی از گزارشهای بررسی موقعیت کنونی ایران در پروژه تدوین برنامه جامع فنآوری اطلاعات ایران به شمار میرود که در 3 فاز و تحت نظارت و هدایت جمعی از خبرگان حوزه یادگیری الکترونیکی و فنآوری اطلاعات است. سند اول از مجموعه این اسناد به بررسی وضعیت موجود یادگیری الکترونیکی در ایران میپردازد که هدف از تدوین این سند بررسی وضعیت سواد عمومی و تخصصی جامعه در تعامل با فنآوریهای اطلاعاتی نوین در زندگی است. وضعیت موجود ایران در محورهای چهارگانه مدل چهار مرحلهیی OECD یعنی راهبرد، زیرساخت، دستاندرکاران و بازار خرید و فروش مورد بررسی قرار گرفته و موقعیت ایران متناسب و متناظر با هر یک از چهار محور پیش گفته در چهار وضعیت ابتدایی، در حال پیشرفت، مرحله بلوغ و در نهایت مرحله خبرگی، سنجش و امتیازدهی شده است. طبق اطلاعات آماری موجود و تجمیع نخبگانی صورت پذیرفته در لایه راهبرد وضعیت اسناد موجود در حوزهها و کانونهایی چون حوزه سیاستهای حاکم بر یادگیری الکترونیکی، کانون تدوین قوانین، سیاستگذاریها، ضریب و میزان پذیرش متولیان امر و طبقه نخبگان و برگزیده جامعه نسبت به یادگیری الکترونیکی و کانون برنامههای اجرایی آموزش بر بسترهای الکترونیکی، مورد بررسی قرار گرفته است که هر سه در مرحله پیشرفت هستند. وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی به دلیل همان نقایص موجود در لایه دست اندرکاران، یعنی مسائل فرهنگی و نبود قوانین مدون از جمله فقدان حق نشر آثار الکترونیکی (حقوق معنوی و مادی) لایه وضعیت بازار خرید فروش در سطح ابتدایی است اما سند دوم از این مجموعه اسناد به بررسی وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران آموزش الکترونیکی تهیه و تنظیم: مهندس پهلوان زاده ١٧ میپردازد. هدف از تدوین این سند، ترسیم وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی ایران با عنایت به سند چشمانداز برنامه جامع فنآوری اطلاعات و ارتباطات تا سال 1394 و در راستای برنامه چشمانداز 20 ساله کشور است. طبق تحلیلهای کارشناسی تیم تدوین و نگارش و با تکیه بر نظرات خبرگانی در این باره، وضعیت مطلوب ایران بر اساس مدل چهار مرحلهیی OECD و در محورهای چهارگانه این مدل یعنی راهبرد، زیرساخت، دستاندرکاران و بازار خرید و فروش، هدفگذاری کیفی و پس از آن هدفگذاری کمی شده است. هدف گذاریها با توجه به بررسی دقیق اسناد راهبردی کلان، نظرات خبرگانی، بهرهگیری از نتایج حاصل از بررسی وضعیت مطلوب سایر کشورها و نیز تحلیل نتایج بهدست آمده در مطالعه وضعیت موجود یادگیری الکترونیکی صورت گرفته است.

وضعیت مطلوب یادگیری الکترونیکی در ایران چیست؟

منبع:www.mopz.ir

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 • دوره آموزش آنلاین

چند دلیل برای استفاده از آموزش الکترونیکی:

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۹:۰۴ ب.ظ

 معرفی تکنولوژی های جدید به دانش آموزان و آموزش چگونگی دست یابی به تکنولوژی های جدید.

 تشویق دانش آموزان برای بدست آوردن اطلاعات از طریق تکنولوژی های جدید.

 حضور در اطاق های بحث و گفتگو برای تبادل نظر در مورد مطالب که منجر به تولید دانش می شود .

برقرای ارتباط با مدیر قسمت آموزشی در هر زمان.

 کسانی که به علت داشتن کار یا معلولیت و عوامل دیگر قادر به حضور در کلاس درس فزیکی نمی باشند می توانند به راحتی و بدون مشکل از این روش استفاده کنند.

 می توان از هر مرورگری برای آموزش الکترونیک استفاده کرد به شرطی اینکه برنامه های سایت با in plug های مرورگر مطابقت نماید. مثلا حمایت مرورگر از کدهای جاوا.

 برای افرادی که امکان خروج از کشورشان را برای ادامه تحصیل ندارند.

 دستیابی به جدید ترین اطلاعات روز دنیا در رشته مورد نظر.

 کاهش 50 %صرفهجویی در زمان

 کاهش 60% صرفهجویی در هزینه

 آموزش برای عموم مردم

 با Interactive به صورت دو طرفه می باشد

 با استفاده از امکانات Multimedia مطالب بیشتر در ذهن می ماند.

 تبعیضات رایج کمتر اتفاق می افتد.

دسته بندی نوع یادگیری ومزیت های آموزش الکترونیکی:

کلا نوع یادگیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

1 .یادگیری شخصی

2 .یادگیری جمعی

3 .کلاس های مجازی

1 .یادگیری شخصی : در این دسته فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب می کند و در محیط اطراف خود مخصوصا اینترنت به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می گردد و در آن زمینه تحقیق می کند سپس سوالات خود را از اساتید آن رشته به صورت offline می پرسد. 2 .یادگیری جمعی : در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یک دیگر و اساتید خود ارتباط بر قرار کنند. از جمله این ابزار Forum و chat و غیره است. در این روش معمولا زمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه یکسان است. 3 .کلاس های مجازی : در این دسته شرایط کاملا مانند کلاس درس است و حتی در بعضی از موارد در کلاس های فزیکی برگزار می شود. در این جا از ویدئو کنفرانس و به جای تخته سیاه از یک ویدئو پروژکتور استفاده می شود. گاهی از اوقات برای هر فرد یک کامپیوتر در نظر گرفته می شود و ارتباط ویدئویی از طریق صفحه نمایشگر و دوربین یا وب کم خواهد بود و هر کسی می تواند از طریق کامپیوتر با استاد ارتباط برقرار کند. این روش مخصوصا برای برگزاری کلاس هایی که استاد مربوط به آن درس به تعداد کافی موجود نیست و امکان جابه جایی اساتید هم وجود ندارد مفید می باشد به ویژه برا ی دانشگاه ها. شاخه ای از این دسته در پزشکی از راه دور نیز استفاده می شود. آموزش الکترونیکی تهیه و تنظیم: مهندس پهلوان زاده ١٠ مقایسه یادگیری از طریق آموزش الکترونیک و یادگیری در کلاس ها فزیکی معمولی سعی شده است کلاس ها مجازی همانند کلاس های واقعی ایجاد شود اما برای اهداف آموزش الکترونیکی تغییر یافته و منعطف تر شده اند.نحوه ارائه درس باعث تعییر در نحوه یادگیری و مطالب آموزشی شده است. متون درسی، نحوه انتخاب آن ها و آموزش آن ها با آموزش سنتی متفاوت است.

منبع:www.mopz.ir

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 • دوره آموزش آنلاین

آموزش الکترونیکی (E-LEARNING) چیست ؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۴ ب.ظ

به زبان ساده e-learning به معنای یادگیری الکترونیکی است و معمولا به معنای استفاده از یک کامپیوتر برای ارائه بخشی یا همه یک درس در مدرسه ،یا در آموزش های شغلی و یا در یک درس از راه دور کامل است.

در روزهای اول، آموزش الکترونیکی بازخورد های بدی دریافت میکرد ؛ چرا که برخی افراد فکر میکردند آوردن کامپیوتر ها سر کلاس درس باعث حذف نیروی انسانی مورد نیاز برای بعضی از شاگردان خواهد شد؛ اما با گذر زمان و پیشرفت تکنولوژی اکنون ما تلفن های هوشمند و تبلت ها را در کلاس های درس و اداره همراه خود داریم و همچنین با استفاده از طرح های تعاملی فراوانی که نه تنها برای کاربران جذابند بلکه به عنوان یک روش آموزشی ارزشمند تلقی میشوند میتوانیم مطالب مورد نیاز را یاد بگیریم.

مشارکت با فراهم کنندگان مطالب آموزشی با کیفیت و ترکیب آنها با یک تیم فنی با تجربه و تیم پشتیبانی در یک دانشگاه مجازی یک محیط یادگیری تلفیقی مناسب ایجاد میکند و این شانس را به همه میدهد که با یادگیری دروس مجازی سطح خود را بهبود ببخشند .

مزایای آموزش الکتریکی : 

آموزش الکترونیکی مزایای مختلفی دارد که در زیر ما بخشی از آنهارا لیست میکنیم :

۱- مقرون به صرفه است و باعث صرفه جویی در زمان میشود .

باعث حذف هزینه و زمان جابه جایی تا محل تحصیل میشود ؛و علاوه برین هزینه های ناشی از چاپ را نیز کاهش میدهد.آموزش آنلاین باعث میشود پولتان را ذخیره کنید و بهره وریتان در محل کار بیشتر باشد و همچنین کارکنان شما شاد تر و متمرکز تر خواهند بود.

۲-آموزش هفت بیست و چهاری در هر مکان دلخواهی.

بسیاری از دوره های حضوری فقط در ساعات اداری آموزش داده میشوند .اگر به کارکنان خود اجازه دهید که دوره های خود را در زمان و مکان دلخواه خودشان طی بکنند میتوانید اختلال و همپوشانی های برنامه کاری شلوغ خود را به حداقل برسانید . نتیجه ی این کار شاد تر شدن کارکنان شما خواهد شد به این دلیل که مجبور به طی کردن مسیر برای رسیدن به یک مرکز آموزشی خاص نیستند و اگر کار خاصی داشته باشند میتوانند حتی در خارج از ساعات اداری دوره های خود را طی کنند.بسیاری از درس های آنلاین یک تایم متوسط یادگیری دارند و با گذراندن دوره های تایید شده میتوان مدرک و گواهینامه های مخصوص آنها را نیز دریافت کرد.

۳-مشاهده پیشرفت

شاید یکی از مهمترین جنبه های استفاده از کامپیوتر ها برای آموزش این است که با سیستم مدیریت آموزش (LMS) خود امکان پیگیری و مشاهده پیشرفت تحصیلی کارکنان و دانش آموزان را ارائه میکنند. مشاهده پیشرفت دانش جویان مهر تاییدی بر کیفیت محتوی آموزشی دانشگاه های مجازی است .

۴-هوشمندی

همه افراد فکر نمیکنند که یادگیری در یک گروه بزرگ فرایندی آسان است ؛ مخصوصا وقتی یادگیری برخی موضوعات که برای دیگران راحت است برای آنها سخت میشود. برای مقابله با این مشکل آموزش الکترونیکی این اجازه را به افراد میدهد که با سرعت خود مطالب را یاد بگیرند.

 

آموزش الکترونیکی (E-LEARNING) چیست ؟

منبع :20tech.ir

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 

 • دوره آموزش آنلاین

نمونه‌ای از آموزش الکترونیکی e-learning

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۵۰ ب.ظ

● نمونه‌ای از آموزش الکترونیکی e-learning

ظرف مدت ۵ سال اخیر، موسسات فراوانی ( به خصوص در آمریکا) اقدام به برگزاری دوره‌های علمی و فنی مبتنی بر روش e-learning کرده‌اند ولی اکثرا با نگاه تجاری و هدف سوددهی صرف وارد این مقوله شده و شکست خوردند. از نمونه‌های موفق و پایدار می‌توان به دوره‌های تخصصی شرکت‌های کامپیوتری مایکروسافت، سیسکو، سان‌میکروسیستمز، اوراکل، ماکرومدیا و ... اشاره کرد.

دانشگاه‌ها نیز عموما برنامه مدون و منظم و گسترده‌ای در این خصوص نداشته‌اند و فعالیتهایشان اکثرا محدود بوده است. انجمن مهندسان برق و الکترونیک (IEEE) طرح نسبتا مفیدی ارائه کرده است ولی در این میان، دانشگاه MIT با تمام قوا به میدان آمده است تا به عنوان پیش قراول، بسترساز مقوله آموزش الکترونیکی در میان دانشگاه‌های معتبر و با سابقه گردد. طرح مذکور، Open Space Course Ware ( یا به اختصار OCW) نام دارد و از سپتامبر ۲۰۰۲ رسما مورد استفاده عموم قرار گرفت. فعلا برای شروع، برخی دروس تعدادی از رشته‌های دانشگاهی بر روی اینترنت ارائه می‌گردند.

رئیس دانشگاه اعتقاد دارد با گسترش و تبلیغ این پروژه در سایر موسسات و دانشگاهها بتوان شبکه جهانی علوم و فنون تشکیل داد و بهبود رقابتی کیفیت آموزش باعث بهبود کیفی اینترنت نیز بشود. وی اظهار می‌دارد در اینترنت مطالب فراوان ولی بی‌نظم وجود دارد که وقت زیادی از دانشجویان و پژوهشگران ( برای جست و جو) می‌گیرد، لذا دسته‌بندی موضوعی مطالب و ارائه سرفصل‌ها و مطالب مفید اقدامی ارزشمند خواهد بود.

برنامه زمانی این پروژه به شکل زیر است :

▪ ۲۰۰۳-۲۰۰۲ : پایه گذاری ( فضای نمونه‌ای و آزمایشی شامل چند درس از چند رشته مختلف ـ کار برروی فرم و محتوا)

▪ ۲۰۰۵-۲۰۰۳ : توسعه و گسترش ( صدها رشته با برنامه و محتوای درسی کامل و قابلیت جست ‌و‌جوی اطلاعات ـ اخذ موافقت)

▪ ۲۰۰۷-۲۰۰۵ : ترقی و تسهیل (اکثریت قریب به اتفاق رشته‌ها شامل ۲۰۰۰ رشته ـ تکنولوژی پیشرفته‌تر و راحت‌تر ـ ارائه بهترین روشهای درسی ـ ارزیابی عوارض و چالش‌ها)

نقاط تاریخی عبارتند از :

▪ سپتامبر ۲۰۰۲ : باز شدن در به روی همه

▪ سپتامبر ۲۰۰۳ : آغاز پیشروی و توسعه

▪ سپتامبر ۲۰۰۷ : تثبیت

هنگامی که در ۴ آوریل ۲۰۰۱ رئیس این دانشگاه خبر از یک پروژه ۱۰ساله برای Online کردن تقریبا همه دروس دانشگاه داد، بر رایگان بودن آن نیز تاکید کرد وی اعتقاد دارد این پروژه، از هویت اصیل MIT نمی‌کاهد بلکه ارزش مدرک و عنوان MIT را بالاتر خواهد برد وجذب دانشجو را بهبود خواهد بخشید.

● اهداف عمده پروژه

اهداف عمده این طرح عبارتند از :

▪ برقراری دسترسی یکسان، رایگان، و جستجو پذیر، به دوره‌های درسی دانشگاه MIT برای دانشجویان و دانش پژوهان از هر نقطه.

▪ ایجاد یک مدل استاندارد و کارا و بهینه در زمینه ارائه مطالب درسی.

لازم به ذکر است که همواره ( و به خصوص تا سال ۲۰۰۷) ارزیابی و بازخورها توسط مردم و متخصصان ، کمک بهبود و اصلاح طرح خواهد کرد.

● فواید پروژه

فواید پروژه عبارتند از :

▪ همگانی‌تر کردن دوره‌های درسی دانشگاه و گسترش استفاده از آن ( کاهش محدودیت‌ها)

▪ توسعه و افزایش ابتکارات و خلاقیت‌ها در امر آموزش و نیز یادگیری ( به دلیل فراوانی منابع در دسترس و ایجاد رقابت بین موسسات آموزشی و نیز دانشجویان

▪ بهره‌گیری از فواید تجاری ( از قبیل افزایش تقاضا برای کسب مهارت‌ها و علوم و فنون جدید، کاهش سفرها و منافع ایمنی و مالی ناشی از آن و ...)

در برنامه OCW دانشگاه MIT تقویم ترمیک برای دروس ( شامل جلسات مطالب درسی، کوییزها و امتحانات، مرور دروس، پیش‌نیازها، ...) به همراه جزوات Online و کتب مرجع، و به طور خلاصه سیلابس درسی ارائه شده است. دروس فعلی عمدتا از رشته‌های مهندسی می‌باشند ( چند درس از هر رشته). در دوره آزمایشی فعلی، بهینه‌سازی نرم‌افزارها و نیز برنامه‌نوسی‌های جدید نیز درحال انجام می‌باشند.

به گفته مسئولان MIT این طرح در۲ سال اول ( برای ارائه ۵۰۰ عنوان درسی تا سپتامبر ۲۰۰۳) ۱۱ میلیون دلار هزینه خواهد داشت. هزینه کلی طرح رسما اعلام نشده، ولی نیویورک تایمز در گزارشی آن را بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار برآورد کرده است. لازم به ذکر است که این طرح با پشتیبانی مالی یونسکو انجام می‌پذیرد.

ارزیابی‌های کارشناسان نیز نسبت به این طرح، اکثرا مثبت بوده است. به اعتقاد اکثر آنان، رایگان بودن OCW و نیز پشتوانه علمی و سابقه دانشگاه MIT ، طرح را از همه طرح‌های مشابه متمایز کرده است.

آنان اعتقاد دارند با این روش، ایده‌ها و خلاقیت‌ها مستقیما آزمایش و تجربه شده و وارد چرخه‌های بعدی آموزش خواهند شد. همچنین این پروژه به توسعه آموزش عالی و ضریب نفوذ تحصیلات تکمیلی در کشورهای کمترتوسعه‌یافته و محروم کمک خواهد کرد.

● راه‌های بهبود آموزش الکترونیکی e-learning

راه‌های بهبود این طرح می‌تواند چنین باشد :

▪ سازماندهی، یکپارچه سازی، و هدفمند کردن مطالب ارائه شده ( با هدف یکنواخت کردن جو آموزشی بین قشر وسیع و گوناگون دانشجویان)

▪ بهره‌گیری از تکنولوژی برای ایجاد روش‌های جدید آموزش

▪ بهره‌‌گیری ازروان‌شناسی آموزش

● دورنمای آینده آموزش الکترونیکی e-learning

در این طرح، رشته‌های مهندسی، هنر،‌علوم اجتماعی، علوم پایه و ... ارائه خواهند شد. دسترسی همگانی و رایگان به منابع آموزشی باعث شتاب بخشیدن به توسعه اقتصادی جهان می‌گردد. به خصوص این که در کشورهای کمتر توسعه یافته، اختلاف با سطح استاندارد جهانی دانش و تجارت زیاد است و در واقع این کشورها نقاط گلوگاهی محسوب می‌شوند. لذا در این کشورها نرخ رشد سریعتر خواهد بود. از طرفی، انتشار رایگان دانش و اطلاعات بین کشورها، حتی ممکن است به کاهش کشمکش‌های سیاسی بین آنها نیز کمک کند.

 

 نمونه‌ای از آموزش الکترونیکی e-learning

 

منبع :www.aftabir.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را با ما در میان بگذارید.

 • دوره آموزش آنلاین

برتری های خاص ارزیابی الکترونیکی نسبت به روش سنتی یا دستی

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۴۳ ب.ظ

برتری های خاص ارزیابی الکترونیکی نسبت به روش سنتی یا دستی:

 

 • نمره گذاری راحت تر
 • تنوع در قالب های سؤال
 • بازخورد سریع برای فراگیران، استادان و مؤسسات.
 • می توان به راحتی در طول دوره باز بودن یک امتحان، 24/7 دسترسی پیدا کرد
 • می توان تعیین کرد که در Y دقیقه به تعداد X سوال پاسخ داده شود
 • بلافاصله پس از ارسال آزمون، بازخورد آن را دریافت کرد.
 • می توان در آن از رسانه های ویژه مانند ویدئو، صدا یا تصاویر استفاده کرد
 • می توان ترکیبی از سوالات درست یا غلط، چند گزینه ای و انواع دیگر سوالات را داشته باشد

کاستی های ارزیابی الکترونیکی

 • ممکن است برای برخی از مباحث مانند ریاضی به علت احتیاج به فرمول سازی مناسب نباشد یا مشکل باشد.
 • ممکن است تجهیزات فنی خاصی نیاز باشد و مشکلات فنی پیش می آید.
 • ممکن است مهارت های کامپیوتری خاص مانند پردازش کلمه، مرورگر اینترنت و پست الکترونیکی مورد نیاز باشد.
 • به شدت به سیستم درست کاری وابسته است؛ مقابله با تقلب در آن سخت است. یک یک گروه از دانش آموزان می توانند پاسخ ها را با هم به اشتراک بگذارند تا سطح نمره در کل گروه را بالا ببرند.
 • پرسیدن سوال و یا پاسخ های بحث برانگیز سخت است.
 • بسته به سرعت ارتباط و اینترنت ممکن است سرعت پاسخ دهی پایین آید.

منبع:pafcoerp.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را در قسمت زیر درج کنید.

 • دوره آموزش آنلاین

مزایا و معایب آزمون الکترونیکی (آزمون آنلاین)

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۳۴ ب.ظ

مزیت های اصلی آزمون الکترونیکی عبارت اند از:

 •  نمره گذاری فوری
 • تحلیل سریع داده ها
 •  ارائه ی بازخورد سریع به آزمون دهندگان

دانشجویانی که معتقدند ازمون انلاین خوب است، مزایای بسیاری برای آن سراغ دارند. آزمون انلاین می تواند زندگی را برای دانش آموزان و دانشجو ها ساده تر کند، زیرا برای امتحان دادن نیازی به قلم و کاغذ ندارند. علاوه بر این، آزمون آنلاین می تواند موثر و کارآمد باشد. دانش آموزان زمان زیادی را صرف پاسخ دادن به سوالات نمی کنند چرا که در بیشتر انواع سوالات تنها بر روی بهترین پاسخ کلیک می کنند.

 

آزمون الکترونیکی به معلمان و آزمون گیرنده اجازه می دهد تا پیچیده ترین محاسبات آماری و ریاضی را انجام دهند و در نتیجه کیفیت سؤال ها بیشتر می شود. محاسبه ضریب تمییز سؤال ها و شاخص هایی مانند سطح دشواری سؤال های آزمون در مبحث سنجش و اندازه گیری توسط استادان را در آزمون الکترونیکی به راحتی می توان با چند کلیک ساده محاسبه کرد که در نتیجه تغییرات مورد نظر اعمال شده، سؤالها اصلاح و یا از خزانه سؤال حذف می شوند و در نهایت کیفیت سؤالها بهتر خواهد شد.

منبع:pafcoerp.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را در قسمت زیر درج کنید.wink

 • دوره آموزش آنلاین

ارزیابی الکترونیکی

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۳۱ ب.ظ

بدون شک هر آموزشی اگر با  یک بازخورد و ارزیابی همراه باشد نتایح حاصل از آن نیز بهتر خواهد بود و بهینه سازی در آن آموزش راحت تر و با سرعت بیشتری انجام می شود. یکی از قابلیت های مهم نرم افزار آموزش مجازی، آزمون الکترونیکی در حین یادگیری مجازی است. می توان گفت بهترین نرم افزار کلاس مجازی درسیستم مدیریت آموزش lms است. یک نرم افزار آموزش الکترونیکی برای برگزاری کلاس انلاین و پیاده سازی آموزش مجازی ضروری است و سرویس lms  یا نرم افزار آموزش lms  فارسی، این نیاز را برطرف کرده است.

در یک سیستم آموزش آنلاین نرم افزار برگزاری کلاس مجازی،  به اجرای ساده تر و بهینه تر یک کلاس انلاین و یا تدریس انلاین کمک خواهد کرد. یک نرم افزار اموزش انلاین در واقع یکی از ابزارهای مهم یادگیری الکترونیکی و یا یادگیری مجازی است

ارزیابی  الکترونیکی نیز بخشی از نظام آموزش الکترونیکی است. در واقع نظام ارزیابی الکترونیکی عبارت است از محیطی که با بهره گیری از ابزارهای چندرسانه ای مناسب و با دارا بودن زیرساخت ارتباطی مناسب مانند: شبکه، اینترنت، کامپیوتر، دوربین و غیره، خدمات ارزیابی آموزشی را ارائه می دهد.

ارزیابی الکترونیکی را استفاده از فناوری اطلاعات برای هر گونه فعالیت مرتبط با ارزیابی نیز تعریف می کنند. فعالیت می تواند دارای معانی مختلف از جمله  طراحی، ارائه و مدیریت فعالیت های ارزیابی که به کیفیت خاص آموزشی می انجامد، باشد. بخش جزیی تر این فعالیت ها شامل موارد زیر است:

 • طراحی ابزارهای ارزیابی
 • ارائه ارزیابی و گزارش دهی
 • ذخیره سازی و انتقال داده های ارزیابی

آزمون آنلاین امتحانی است که در فرایند آن از اتصال اینترنت استفاده می کند. افراد و دانش آموزان باید با وارد کردن نام کاربری و رمز عبور خود، به یک برنامه ارزیابی یا لینک وب وارد شوند. سپس دوره ای را قرار است در آن سنجیده شود را انتخاب کند و شروع به پاسخ دادن به سوالاتی کند که بر روی صفحه نشان داده می شود. پس از پایان امتحان، دانش آموزی که امتحان می دهد باید بر روی یک دکمه خاص که نشان دهنده اتمام فرآیند آزمون است کلیک کند. حتی اگر این نکته پیش پا افتاده ای باشد ولی همین یک نکته کوچک ممکن است باعث از دست رفتن پاسخ های شما شود. بنابراین لازم است تا در مورد آزمون آنلاین بیشتر بدانیم و مزایا و معایب و ویژگی های آن را بشناسیم.

آزمون الکترونیکی شامل آزمون هایی است که در آنها با استفاده از دستگاه های الکترونیکی، فعالیت ها، پاسخ ها، نمره ها و بازخوردهای لازم فراگیران، طراحی، ارائه ، ذخیره و گزارش می شود.

آزمون الکترونیکی می تواند در چندین قالب مختلف مانند اسناد متنی، قالب های چند رسانه ای مثل صدا، تصویر، ویدئو، یا در قالب شبیه سازی های پیچیده و بازیها ارائه شود. آزمون الکترونیکی می تواند به شکل فردی و گروهی و در تعداد اندک یا در مقیاس جمعیتی بزرگ به صورت همزمان یا غیر هم زمان برگزار شود. از روش های مختلف که در آزمون الکترونیکی برای ارزیابی وجود دارند می توان به سؤال های چند گزینه ای، پاسخ های صحیح غلط، پر کردن جای خالی، مرتب کردن یا جور کردن سؤالها اشاره کرد.

ارزیابی الکترونیکی تنها برای ارزیابی یادگیری های الکترونیکی و آزمون های کلاسی استفاده نمی شود بلکه  می تواند به عنوان استراتژی هایی در خدمت توسعه نظام های آموزشی باشد. بدون شک آزمون الکترونیکی مزایای فراوانی دارد که می تواند بسته به نوع برگزاری و سطح آن متفاوت باشد.

 ارزیابی الکترونیکی

منبع:pafcoerp.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود رادر قسمت زیر درج کنید.wink

 

 • دوره آموزش آنلاین

آزمون الکترونیکی چیست؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۲۱ ب.ظ

آزمون الکترونیکی و ارزیابی در آموزش مجازی یکی از قابلیت های مهم سیستم یادگیری الکترونیکی lms  است. در این مقاله با بررسی آزمون الکترونیکی و  نرم افزار آموزشگاه و توسعه آموزش استفاده از یک نرم افزار مدیریت مؤسسات آموزشی به عنوان یکی از ویژگی های یک مؤسسه علمی آزاد موفق اشاره کرده است.

از آنجاییکه دانش و مهارت های فناوری کامپیوتر در حال مبدل شدن به ابزار آموزشی در مدرسه ها و مؤسسات آموزش عالی است.  اشتیاق آموزشگاه ها و فراگیران برای استفاده از آموزش الکترونیکی (e-learning) به دلیل وجود نداشتن محدودیت زمانی و مکانی افزایش یافته که این امکان در برگزاری آزمون الکترونیکی نیز وجود دارد.امروزه آموزش الکترونیکی به یکی از مهم ترین محیط های آموزشی و فناوری اطلاعات مبدل شده است و فرصت های بسیار زیادی را برای ارائه آموزش مجازی ایجاد کرده است.

اصطلاحاتی چون کلاس بدون دیوار، مدارس هوشمند، یادگیری مجازی، کلاس آنلاین، یادگیری با آموزش الکترونیکی، آموزش مجازی، کلاس مجازی، دانشگاه مجازی، نرم افزار آزمون آنلاین و آزمون الکترونیکی با ورود فناوری اطلاعات به حوزه ی آموزش پدید آمدند و در لغت نامه آموزش الکترونیکی قرار گرفتند. این اصطلاحات به نوع جدید و شاید نا ملموسی از آموزش الکترونیکی اشاره دارد که در مقابل آموزش سنتی و معمول قرار دارند و امروزه در حال جای گیری در نظام های آموزشی کشورهای مختلف در جهان هستند.

 

منبع:pafcoerp.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود رادر قسمت زیر درج کنید.wink

 • دوره آموزش آنلاین

lms برای چه کسانی مناسب است؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۲۶ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۰۶ ب.ظ

 lms برای چه کسانی مناسب است؟

منبع:pafcoerp.com

برای خواندن مطالب بیشتر به ما سر بزنید.

همچنین شما می توانید نظرات خود را در قسمت زیر درج کنید.

 • دوره آموزش آنلاین