دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

دوره آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزش آنلاین

بررسی دوره های آموزش آنلاین

بررسی انواع دوره های آموزشی آنلاین و کشف تفاوت های دوره ها و کلاس های حضوری و غیر حضوری، در این بلاگ سعی شده تا تمامی نقاط ضعف و قوت آموزش های حضوری و غیر حضوری به صورت علمی و کاربردی توضیح داده شود .

بایگانی

۱ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «آموزش مجازی LMS» ثبت شده است

سیستم آموزش مجازی LMS چیست؟

دوره آموزش آنلاین | پنجشنبه, ۱۹ دی ۱۳۹۸، ۰۸:۰۱ ب.ظ

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS  ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آموزشاﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ LMS ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است. در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی LMS و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ LMS و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند. 

نرم افزار کلاس انلاین یکی از راه های ایجاد ارتباط آنلاین بین مدرس و دانشپذیر است. برای پیاده سازی آموزش الکترونیکی و سیستم یادگیری مجازی، سامانه lms  و نرم افزار کلاس انلاین تنها بخشی از تکنولوژی های مورد استفاده در این حوزه می باشند. قیمت lms  و نرم افزار وب کنفرانس نیز رفتن به سمت آموزش مجازی را بسیار به صرفه کرده است. یکی از مهمترین نکاتی که صنعت آموزش را از سایر صنایع متفاوت کرده است، وابستگی کسب و کارهای مختلف به آموزش است. صنعت آموزش و پرورش نیروی انسانی بدون شک ازپیش نیازهای ورود به هر کسب و کاری است. این باعث شده است که هیچ صنعتی خود را از آموزش بی نیاز نداند و تمام مشاغل به نحوی با آموزش گره خورده اند. در این میان محدودیت منابع در سازمان های مختلف رویکرد آموزش منابع انسانی را تغییر داده است. علی رغم اینکه آموزش منابع انسانی سازمان ها کاری پرهزینه است، اما یک سازمان موفق می داند آموزش مستمر نیروی انسانی برای تامین چابکی سازمان مقابل تغییرات، امری اجتناب ناپذیر است. همین امر باعث شده است تا سازمان ها به دنبال راهی باشند تا بتوان آموزش منابع انسانی را با در نظر گرفتن موضوع زمان و هزینه به صورت بهینه تری انجام داد.

در این میان رویکرد آموزش از راه دور، می تواند به کمک مدیران منابع انسانی شرکت های مختلف آمده و با ابزارهای مختلف آموزش الکترونیکی تا حدود زیادی این موضوع را پوشش دهد.

این موضوع برای آموزشگاه ها و دانشگاه ها نیز صدق می کند. یک ال ام اس دانشگاهی مناسب می تواند به دانشجویان کمک کند که بدون نیاز به در نظر گرفتن بعد مکان و زمان، در دوره های آموزشی مورد نظر خود شرکت نموده و در پایان نیز، گواهی پایان دوره دریافت کنند. مدیران موسسات آموزشی مختلف هم برای افزایش درآمد  خود در بازار رقابت آموزش، ناچار به کاهش هزینه های ثابت شده اند. آن ها نیاز دارند هزینه های اجاره کلاس و مکان آموزش حضوری را به حداقل رساننده و به سمت دوره های آموزش مجازی تغییر رویه دهندد. همچنین این موضوع ب آن ها کمک می کند که علاوه بر دانشجویان شهر خود، به راحتی تعداد ثبت نامی های خود از شهرستان های مختلف را نیز افزایش دهند.

 با پیاده سازی آموزش مجازی به صورت موفق و صحیح، بسیاری از مزایای آموزش از راه دور محقق خواهد شد. تدریس آنلاین به دانشجویان و یا آموزش وبینار برای مدیران عامل، می تواند از طریق نرم افزارهای آموزش الکترونیکی مختلفی انجام پذیرد. هر یک از این ابزارها می توانند صنایع مختلف را در برگزاری یک جلسه کلاس آنلاین یا یک دوره آموزش انلاین بلندمدت یاری کنند. ازمون های انلاین هم به نوعی برای افراد و صنایع مختلف دارای مزیت های بی شماری هستند. سیستم آموزش الکترونیکی LMS تنها یکی از ابزارهای حرفه ای پیاده سازی دوره های مجازی است. بسیاری دیگر از ابزارها مانندنرم افزار ویدئو کنفرانس و سیستم مدیریت آموزش مجازی نیز در این میان می توانند کمک کننده باشد.

یک سیستم یادگیری مجازی می تواند برای سازمان ها در حکم یک بستر رشد و توسعه منابع انسانس آن سازمان به حساب بیاید. انتخاب درست و صحیح سامانه lms نیز معیارهای مخصوص به خود را دارد. تنوع سیستم های مختلف نرم افزار اموزش انلاین و ازمون انلاین، ممکن است مدیران را در انتخاب یک نرم افزار یادگیری الکترونیکی مناسب، دچار سردرگمی کند. برای این منظور در مقالاتی که پیش از این،  راجع به مزایای یادگیری الکترونیکی و روش انتخاب درست lms سازمانی ارائه کرده ایم مراجعه نمایید.

 

تاکنون سوالات زیادی شبیه به سیستم آموزش مجازی lms چیست؟ سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی (lms) چیست؟ و یا یادگیری مجازی چیست، در فروم ها و سایر گفتمان های اینترنتی شنیده ایم. جملاتی که در پاسخ به این سوالات مطرح می شود عموما تمام ویژگی های سیستم مدیریت آموزش مجازی را در بر نمی گیرد. پاسخ به این سوالات می تواند در قالب یک جمله به سادگی بیان شود: "تمام این ابزارها برای پیاده سازی یک سیستم مدیریت آموزش از راه دور، به کار برده می شوند." بسیاری از افراد بدون در نظر گرفتن تنوع ابزارها و نرم افزارهای مختلف برای پیاده سازی یک بستر آموزش غیرحضوری، سیستم مدیریت آموزش lms و مدیریت آموزش الکترونیکی را با مواردی از قبیل آموزش وبینار و نرم افزار ویدئو کنفرانس تحت شبکه داخلی یکسان دانسته اند. هر یک از این نرم افزارها ویژگی های خود را دارند و باید با توجه به قیمت و مزیت آنها نسبت به هم و بر اساس نیاز سازمان یا موسسه آموزشی خود، در رابطه با انتخاب هر یک تصمیم گیری کنید.  درخواست های مخاطبان ویدیو کنفرانس تفاوت های بسیار با با متقاضیان نرم افزار آموزش مجازی دارد که دانستن آن ها در انتخاب نهایی برای استفاده از هر یک تاثیرگذار خواهد بود.

ال ام اس lms یکی از نرم افزارهای سیستم یادگیری الکترونیکی است که برای برگزاری دوره های آموزش مجازی استفاده می شود. سیستم lms  در واقع مخفف سیستم مدیریت یادگیری است. در این مقاله به بررسی کامل ابزارهای متنوع آموزش الکترونیکی پرداخته و نقش سامانه lms  در سیستم مدیریت آموزشی را بررسی خواهیم کرد.


سامانه lms و سامانه یادگیری الکترونیکی، امروزه نقشی ویژه در صنعت آموزش غیرحضوری ایفا می کند. سیستم پیاده سازی یادگیری مجازی و تدریس مجازی می تواند مجموعه ای از نرم افزار آموزش مجازی lms که برای برگزاری کلاس زنده مجازی به کار می رود، نرم افزار کنفرانس تصویری و نرم افزار آموزش مجازی adobe connect که برای برگزاری جلسات آنلاین مشاوره ای و آموزشی به کار می رود، سامانه مدیریت آموزشگاه که بنا به اهداف مدیریت آموزشی در آموزشگاه های حضوری پیاده سازی می شود و از ابزارهای مدیریت آموزش الکترونیکی می باشد  و بنا به نوع درخواست مخاطبان،  به صورت جداگانه و یا همگی با هم می توانند مورد استفاده قرار گیرند.

در این مدل از آموزش با تعداد محدودی مدرس می توان دانشجویان بسیاری را تحت آموزش قرار داد. در سازمانهای دولتی و خصوصی نیز اقدام به آموزش کارکنان از طریق ال ام اس سازمانی می تواند تاثیر بسیار زیادی بر صرفه جویی در زمان و هزینه های سازمان داشته باشد. علاوه بر این انتقال الکترونیکی محتوای آموزش الکترونیکی در مقایسه با فایلهای متنی چاپ شده روی کاغذ بسیار مقرون بصرفه تر خواهد بود. تنوع در تکنیکهای آموزشی برای فراگیران جذابیت خاصی ایجاد می کند که همین موضوع در استقبال از فناوری آموزش الکترونیکی بسیار تاثیرگذار بوده است. بطور مثال: فایلهای صوتی و تصویری جلسات آنلاین برگزار شده، متون سیلابس های درسی منتشر شده، اتاقهای چت و کنفرانس و شبکه های آموزشی رادیویی و تلویزیونی بر روی شبکه اینترنت. علاوه بر این، امکان استفاده از کتابخانه ها و دسترسی به منابع آموزشی و جستجوی سریع در هنگام مطالعه دروس میسر می گردد بدون آنکه نیازی به ترک محیط مطالعه و صرف وقت باشد و سبب بالاتر بردن کیفیت تحصیل می گردد.

هرچند کلمات moodle فارسی و lms مودل امروزه بیش از گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند ولی سامانه آموزش مجازی می تواند نرم افزارهای دیگری را نیز برای آموزش از راه دور در بر گیرد.  یک سیستم مدیریت یادگیری موثر، صرف نظر از نوع نرم افزار کلاس مجازی که استفاده می کند باید در برگیرنده یک سرویس آموزش مجازی و یا سرویس آموزش الکترونیکی کامل برای برگزاری کلاس زنده مجازی و تدریس آنلاین باشد.

 

ﻓﻨﺎوری ﻫﺎی نوین در زﻣﯿﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻃﻼﻋﺎت، ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار داده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮات ﺑﻪ وﯾﮋه در ﻧﻈﺎم ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و اﺑﻌﺎد ﺟﺪﯾﺪ آن مانند نرم افزار آموزش مجازی LMS ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. آﻣﻮزش اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﺮوزی ﺑﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ رواج ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺟﺎﯾﮕﺎه ﺧﻮد را در ﺳﺎﺧﺘﺎر آﻣﻮزﺷﯽ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ثبت کرده است و در حال حاضر تقریبا ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺠﺎری دﻧﯿﺎ در حال استفاده از این روش ﻫﺎی ﻣﺪرن آﻣﻮزﺷﯽ هستند. در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ، یادﮔﯿﺮی اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﻟﮕﻮی ﺟﺪﯾﺪ در ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻣﻮزﺷﯽ ﻣﺪرن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﻣﻔﻬﻮم ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﯽ سامانه آموزش مجازی و ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﺰای اﺻﻠﯽ آن ، ﺟﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ نرم افزار LMS یا نرم افزار ال ام اس و از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ آﻣﻮزﺷﯽ روز دﻧﯿﺎ ﺑﺮرﺳﯽ شده اند. 

منبع

سیستم  آموزش مجازی LMS چیست؟

 

  • دوره آموزش آنلاین